Realisatie arboretum

Eerder verschenen in het jaarboek 2018 van de heemkundige kring broeder Christofoor door Wim Rennings

December 1983

Voor het ontstaan van Arboretum Oudenbosch moeten wij terug gaan naar december 1983. Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad van Oudenbosch bespreekt de raad o.a. een voorstel van B.&W. tot aankoop van gebouwen en bijbehorende grond van de broeders van Saint Louis. Het gaat om een gebied rond de Brouwerijstaat en langs de Molenstraat alsmede het zuidelijke deel van de tuin langs de Parklaan, de voormalige moestuin  Het gaat om gebouwen als de leegstaande kweekschool, grote en kleine Sociëteit, schuur en poortgebouw e.a. De tuin is al jaren in onbruik als moestuin en is zeer sterk verwaarloosd.  De grond in de buurt van de Brouwrijstraat en langs de oostzijde van Molenstraat is bestemd voor woningbouw, de overige grond circa 5 ha mag niet bebouwd worden en circa 4 ha moet openbaar groen worden. Na de bespreking besluit de raad unaniem tot aankoop van de grond en gebouwen voor circa 2,25 miljoen gulden, waarvan 1 gulden voor de tuingrond van circa 5 ha.

De tuinen van St. Louis met onderaan de moestuin met vijver, die in 1983 door de gemeente werd gekocht (foto West Brabants Archief)

Onmiddellijk na dit besluit vraagt raadslid Geert Huijpen, drie plaatsen links van mij, het woord en stelt voor in de tuin een arboretum te maken en hiervoor 100.000 gulden uit te trekken. Omdat hij met dit voorstel iedereen overvalt wordt het voorstel aangehouden en tijdens de pauze met de overige raadsleden onderling besproken. Na de pauze geeft de raad opnieuw unaniem B.&W. de opdracht tot het maken van een plan voor een arboretum en stelt hiervoor 50.000 gulden ter beschikking.  De andere dag verschijnen Dagblad De Stem en het Brabants Nieuwsblad met koppen in grote chocolade letters: Oudenbosch krijgt Arboretum. Enkele weken later herhaald zich dat wanneer boomkwekers naar buiten brengen dat zij 100.000 gulden aan planten beschikbaar stellen aan het op te richten arboretum. In het eerste jaar komt er af en toe nieuws naar buiten over het arboretum maar het wordt steeds stiller. 

Lees verder: voorjaar en zomer 1986