Vrijwilligers

VRIJWILLIGERS

Arboretum Oudenbosch is vanaf de oprichting een pure vrijwilligersorganisatie. Ook u bent van harte welkom in de kring van vrijwilligers van stichting Arboretum Oudenbosch. Op dit moment zijn er dat ongeveer tachtig, die op diverse plekken en momenten en bij diverse activiteiten actief zijn, zoals het volgende overzicht laat zien.

Tuin

collectiebeheer, tuinonderhoud, succulentenkas.

Activiteiten 

educatie, evenementen, exposities, concerten, rondleidingen

Bezoekers

baliedienst, telefoondienst

Publiciteit  

Aesculus, website, nieuwsbrief ‘Stuifmail’, fondsenwerving, public relations

Bestuur en organisatie 

algemeen bestuur, coördinatoren/ werkgroepen, begeleiding en opleiding vrijwilligers (P&O), financiële administratie, secretariaat en archief

Gebouwen

onderhoud en beheer materiële zaken (gebouwen, inventaris, hulpmiddelen, infrastructuur), veiligheidszorg; huishoudelijke dienst. 

Het bestuur vindt het belangrijk om nieuwe vrijwilligers goed te ontvangen en zo ruim mogelijk te informeren over de tuin, de organisatie en de activiteiten van de stichting. Daarom is een informatiegids voor de vrijwilliger samengesteld. 

Met deze gids en het doorbladeren van onze website kunt u alvast flink kennis maken met de wereld van Stichting Arboretum Oudenbosch.

Heb je interesse om vrijwilliger te worden, meld je dan aan via het inschrijfformulier en onze voorzitter neemt zo snel mogelijk contact met je op voor een kennismakingsgesprek.