Het Arboretum steunen

Steun botanische tuin Arboretum Oudenbosch

Naast de belangeloze inzet van de vrijwilligers is stichting Arboretum Oudenbosch vanaf de oprichting voor het onderhoud en de exploitatie van de tuin en voor bijzondere investeringen zeer aangewezen op de steun van begunstigers, sponsoren en partners. Voor een gedegen bedrijfsvoering en ontwikkeling van de tuin kunnen we uw steun en de bijdrage van de gemeente Halderberge niet missen.

Op de volgende wijzen kunt u Arboretum Oudenbosch tot steun zijn.

Sponsor bomenfonds & vijverfonds

Met een donatie van minimaal 50 euro per jaar, meer mag uiteraard, helpt u ons bij de aanschaf en plant van bomen en planten & het onderhoud aan onze vijver en infrastructuur (paden, leidingen, etc.). Als sponsor krijgt u een plekje op de lijst van sponsoren op onze website, op het sponsorbord in de entreeruimte en op het digitale informatiescherm voor onze bezoekers. Daarnaast krijgt u een jaarkaart waarmee twee personen gedurende het hele seizoen tijdens de reguliere openingstijden gratis toegang hebben tot de tuin. Sponsor worden? Bel of mail onze contactpersoon (zie hieronder).

Sponsor van pad of plein

Met een donatie van 250 tot 500 euro per jaar euro draagt u als pad- of pleinsponsor bij aan het investeringsfonds van Arboretum Oudenbosch. Met dit fonds worden grootschaligere onderhouds- en ontwikkelingsprojecten mogelijk gemaakt. In overleg met u gaat een pad of plein in de tuin uw naam dragen. Als sponsor krijgt een plekje op de lijst van sponsoren op onze website, op het sponsorbord in de entreeruimte en op het digitale informatiescherm voor onze bezoekers. Daarnaast krijgt u een jaarkaart waarmee twee personen gedurende het hele seizoen tijdens de reguliere openingstijden jaar gratis toegang hebben tot de tuin. Sponsor worden? Bel of mail onze contactpersoon (zie hieronder).

Sponsor van een bank

Met een eenmalig bedrag van 250 tot 500 euro bent u sponsor van een van de zitbanken in de tuin. Er zijn nog enkele banken waar u sponsor van kunt worden. Een plaatje met een nader met u af te spreken opschrift wordt op de bank bevestigd waarmee uw relatie met de tuin manifest is. Met uw sponsorbedrag helpt u ons bij de aanschaf c.q. het vervangen en het onderhoud van de banken in de tuin.

Partner

Uw specifieke steun in de vorm van een blijvende of eenmalige donatie dan wel een steun in natura is mogelijk door te opteren voor een partnerschap. Dat impliceert dat we voor bepaalde tijd een overeenkomst aangaan waarin uw prestatie en onze tegensprestatie worden vastgelegd. Onder de titel ‘partner in ’t groen’ krijgt u een bijzondere plaats in onze lijst van sponsoren op onze website, op het sponsorbord in het entreegebouw en op het digitale informatiescherm voor onze bezoekers. Partner worden? Bel of mail onze contactpersoon (zie hieronder).

Advertentie

Een advertentie plaatsen in de Aesculus is ook een welkome steun.  Ons lijfblad ‘Aesculus’ komt tweemaal per jaar uit in een oplage van 1250 stuks en wordt verspreid onder begunstigers, sponsoren, partners, vrijwilligers en andere relaties. Hieronder een overzicht van de advertentietarieven per editie.

                                                                                               Zwart/wit                fullcolour    

Advertentie 1/1 A4 omslag achterzijde                                                                   € 250,-   

Advertentie 1/1 A4 overige binnenpagina's                             € 110,-                    € 140,-   

Advertentie 1/2 A4 overige binnenpagina's                             €  55,-                   €   70,-   

Advertentie 1/4 A4 overige binnenpagina's                             € 27,-                    €   35,-   

Advertentie 1/8 A4 overige binnenpagina's                             € 13,50                  €   18,-  

Advertentie op de jaarkaart                                                                                     € 100,-

Een advertentie plaatsen? Bel of mail onze contactpersoon (zie hieronder).

Schenking of legaat

Natuurlijk is ook een schenking of legaat een welkome steun. Het is hierbij van belang te weten dat Stichting Arboretum Oudenbosch is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Uw giften aan onze stichting zijn daarmee vrijgesteld van schenk- of erfbelasting.  

Informatie & aanmelden

Om u aan te melden als sponsor of adverteerder of voor nadere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met de heer W. Rennings, coördinator pr & sponsoring, 

tel. 0165-312180/ email:  renni011@planet.nl  of stuur een bericht naar info@arboretumoudenbosch.nl waarna wij zo snel mogelijk contact met u opnemen.