De collectie

Collectie

Arboretum Oudenbosch richt zich sinds midden jaren ’90 van de vorige eeuw in hoofdzaak op Aesculus (paardenkastanje) waarvan hier ruim 60 soorten zijn te vinden. Daarnaast zijn er twee kleinere collecties van de Viburnum (sneeuwbal) en de Calycanthaceae (specerijstruikfamilie). 

Bij het ontwerpen van de tuin heeft landschapsarchitect Anton van Rooijen zich laten inspireren door de lokale boomkwekers en de geografisch herkomst van planten gekozen als uitgangspunt voor de aanplant. In de tuin zie je dat terug in de lanen en laanbomen en in de werelddelen waarnaar delen van de tuin zijn vernoemd. 

De plattegrond visualiseert dat principe 

plattegrond

 

Collectie Succulenten

Stichting Arboretum Oudenbosch en Succulenta afdeling West-Brabant werken sinds 2006 samen. De kas is gebouwd door en in eigendom van de stichting. Succulenta afdeling West-Brabant is eigenaar en beheerder van de collectie. Met een nieuwe intentieverklaring is deze samenwerking in juni 2019 weer voor tien jaren aangegaan.

De collectie is, evenals die in de tuin, naar geografische herkomst bijeengebracht in vier vaste volle grond bakken en enkele kleine verplaatsbare. De cactussen en agaven uit Noord- en Zuid-Amerika zijn verdeeld over twee vaste bakken. Deze deelcollectie omvat onder andere een grote groep Ferocactus, een groep Echinocactus grusonii (Schoonmoeders stoel), een cluster kleine tot middelgrote zuilen Cleistocactus, een aantal flinke zuilcactussen en nog vele andere, meest korte bol- en zuilcactussen.

In de kleinste bak is een collectie Zuid-Amerikaanse cactussen ondergebracht. Daarin zijn de bijvoorbeeld de Matucana en Parodia te vinden. De collectie Afrikaanse succulenten is ondergebracht in een vierde bak. Blikvanger hier is wel de bijzonder forse  Aloe plicatilis  (waaieraloë). Verder staan hier o.a. AloëEuphorbiaHaworthia en Gasteria.

Verdere informatie over deze collectie treft u in de kas zelf.

Jaarthema

Elk jaar is er een bijzonder jaarthema waarbij de aandacht wordt gevestigd op een bijzonder aspect van de collectie of de tuin. Een vast thema is ‘religieus erfgoed’. Op basis van dit thema, dat alles te maken heeft met de voorgeschiedenis van de tuin, is een interessante wandeling uitgezet langs een vijfentwintigtal bomen, planten en herinneringen aan de voormalige kloostertuin. Aan de balie is het themaboekje verkrijgbaar dat tekst en uitleg geeft bij de wandeling.

Alvast thuis even voorproeven van de bomen en planten in onze collectie? Dat kan. Inmiddels zijn ruim 2000 bomen en planten van onze collectie te vinden in de plantenvinder van de Botanische tuinen  Of bekijk de tuin in Google Streetview 

Bijna alle bomen en struiken zijn voorzien van een naambordje met de belangrijkste kerngegevens. In 2023 en 2024 worden alle boombordjes vernieuwd, omdat onder invloed van UV- licht  de leesbaarheid soms te wensen over laat.