Bestuur

BESTUUR EN ORGANISATIE

Organisatie van Stichting Arboretum Oudenbosch

Arboretum Oudenbosch is een stichting bij notariële akte opgericht op 13 juli 1987. De organisatie van de stichting kent een bestuur, een begeleidingscommissie, werk- en projectgroepen en een jaarvergadering. 

In elke door het bestuur ingestelde werk- of projectgroep zijn doorgaans een coördinator en een verantwoordelijk bestuurslid aangewezen. Het bestuur vergadert circa acht keer per jaar en laat zich bij de verdere ontwikkelingen, het onderhoud en de collectie adviseren door de begeleidingscommissie bestaande uit deskundigen. Eenmaal per jaar wordt een jaarvergadering uitgeschreven waarbij vrijwilligers en begunstigers worden uitgenodigd en het bestuur onder meer verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid. Naast de formele bijeenkomsten van bestuur en jaarvergadering zijn er de bijeenkomsten van werk- en projectgroepen en het informeel overleg tijdens de koffie op dinsdag- en zaterdagochtend. 

Onderstaand overzicht toont de samenstelling van bestuur en de begeleidingscommissie. 

Bestuur                     

Voorzitter                                Johan van Oosterhout

Secretaris                                Clasien van der Harst

Penningmeester                      Dymphie Rommens                                                        

Bestuurslid                              Ria Coenen     

Bestuurslid                              Lauran Willemsen

Bestuurslid                              Cees Levering

Begeleidingscommissie       

Jos van de Lindeloof    landschapsarchitect en voorzitter

Abraham Rammeloo    directeur arboretum Kalmthout

Jan van Merriënboer    docent Plantkunde aan hogeschool Larensteijn

Ruud Overes                directeur Stad&Groen