Partners in 't groen

Bij het ontwikkelen en beheren van de collectie en de tuin in zijn algemeenheid zijn we als vrijwilligersorganisatie vooral aangewezen op samenwerking omwille van kennisdeling en het waarborgen van de continuïteit tuin en organisatie. We stellen onze PARTNERS IN’T GROEN even voor.

BLOM Hoveniers

De samenwerking met BLOM Hoveniers (www.blomhoveniers.nl)  richt zich vooral op het beheer en onderhoud zowel in uitvoering als kennisdeling. We hebben een duurzame overeenkomst gesloten onder de titel PARTNERS IN ’T GROEN. Duurzaam in onze werkwijzen met het oog op behoud van natuur en biodiversiteit, maar ook in de zin van meerjarige verbondenheid.

Kwaliteit, vertrouwen en duurzaamheid kenmerken de goede relatie tussen Blom Hoveniers en stichting Arboretum Oudenbosch. Ruim 20 jaar werken we samen aan een tuin op niveau. Blom Hoveniers werkt kundig en professioneel en is voor de enthousiaste en toegewijde vrijwilligers een perfecte partner. 

NVBT

In de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (www.botanischetuinen.nl) werken we met een aantal tuinen nauw samen op het gebied van collectiebeheer en educatie. Omdat we in eigen gelederen geen wetenschapper of onderzoeker noch professional op educatief terrein, is die samenwerking van bijzonder belang. 

Alles over GROENBEHEER

H. Wevers, directeur van ‘Alles over GROENBEHEER’  (https://allesovergroenbeheer.nl) uit Eersel deelt met zijn partners al vele jaren zijn kennis van bomen met het bestuur en de werkgroep collectie. Een à twee keer per jaar ‘bomen’ we over ons bomenbestand. Verder nemen zij in het arboretum proefexamens af voor de opleiding tot European Tree Technician. 

PLATFORM PARELPAD

Het platform Parelpad is een samenwerking van partijen met als doel promotie van het religieus erfgoed aan de gelijknamige wandelroute in het centrum van Oudenbosch. De samenwerking beoogt meer bezoekers te trekken naar Oudenbosch en de participerende instellingen en bedrijven. Daarnaast organiseert het platform de onderlinge informatie-uitwisseling, de afstemming van activiteiten en het samen optrekken met het oog op voordelen voor ieders bedrijfsvoering en de spin-off voor de toeristische sector in Halderberge.  

Om haar doel te bereiken, zoekt het platform samenwerking met alle belanghebbende commerciële, culturele en (semi-) publieke partijen en instellingen die hun domicilie hebben in de kern van Oudenbosch en wijde omgeving. Voor meer informatie zie www.parelpad.nl

SUCCULENTA afdeling West-Brabant  

Stichting botanische tuin Arboretum Oudenbosch en Succulenta afdeling West-Brabant werken sinds 2006 samen. De kas is gebouwd door de stichting en de Succulenta afdeling is eigenaar en beheerder van de collectie. De samenwerking is in juni 2019 herbevestigd. Partijen tekenden een intentieverklaring met daarin onder andere voornemens over het collectiebeheer, de publieksinformatie en de renovatie van de kas. Daarmee is de samenwerking weer voor tien jaren verzekerd.