Het inrichtingsplan van het Arboretum Oudenbosch en de Stichting

Het Inrichtingsplan van het Arboretum Oudenbosch

Het Europese gedeelte was onderdeel van het Inrichtingsplan dat de pioniersgroep in januari 1987 op voorstel van de ontwerper Anton van Rooijen had besproken en vastgesteld. 

In het plan wordt als doelstelling beschreven: Het ontwikkelen en in stand houden van een verzameling bomen van verschillende soorten met een wetenschappelijk, educatief, recreatief en economisch doel. Het gebied met een oppervlak van circa 3 ha had de vorm van een rechthoek. In het plan was het gebied opgedeeld in van west naar oost zes in fasen uit te voeren onderdelen: Europese deel, vijver, Aziatische deel, Amerikaanse deel Noord, Amerikaanse deel zuid, schuur. De totale kosten werden begroot op 325.000 gulden, waarvan 63.000 gulden te bekostigen uit een eigen bijdrage die de pioniersgroep van sponsors en fondsen dacht te kunnen werven.

De stichting

In 1987 werd binnen de pioniersgroep gediscussieerd over vereniging of stichting als rechtsvorm. Mede op advies van de notaris werd besloten tot de oprichting van de Stichting Arboretum Oudenbosch. Het eerste bestuur van deze stichting bestond uit Wim Rennings, voorzitter, Anneke Douw – van Teylingen, secretaris en Anton Douw, penningmeester. Nadat op 13 juli 1987 de statuten van de nieuwe stichting bij notaris Schreurs waren gepasseerd werd de gemeenteraad uitgenodigd om te worden geïnformeerd over het inrichtingsplan. Tijdens deze presentatie in het toenmalige toegangsgebouw werden de raadsleden ook geïnformeerd over de kosten van het project. Daarbij stelden wij voor dat de bijdrage van de gemeente beperkt zou blijven tot 260.000 gulden en onze stichting zou zorgen voor de overige 63.000 gulden.

Lees verder: De reconstructie van de vijver