Aan de slag

Aan de slag

Wij wilden alles op alles zetten om al in het voorjaar van 1987 een eerste zichtbaar begin te hebben van het arboretum in wording. Dit om het vertrouwen bij de bevolking te krijgen dat er, na jaren niets doen, echt iets van de grond kwam. Daarbij werden wij niet geholpen door de staat van onderhoud van het gebied. De tuin die bij de aankoop sterk verwaarloosd was, was er na drie jaar braak gelegen te hebben niet op vooruit gegaan. Crossen met brommers en scooters, vuil storten en honden uitlaad hadden hun sporen nagelaten. Daarna ging het snel: begin december had Antoon van Rooijen zijn ontwerp uitgewerkt. Ook waren de kosten voor de eerste fase bekend zoals het aanbrengen van een hek langs de Ankerstraat, het draineren van een gedeelte van de tuin voor de eerste fase en het uitgebreide grondwerk en aanleg van enkele paden. Mits in de wintermaanden uitgevoerd en geholpen door vrijwilligers zouden de kosten uitkomen op 45.000 gulden. Ik vroeg aan de gemeente om over de in 1983 ter beschikking gesteld 50.000 gulden te mogen beschikken voor de bekostiging van de uitgaven, maar dat was een probleem. De raad was met reces en B.&W. vergaderde pas in januari. Ik kreeg van de burgemeester het advies zelf de fractievoorzitters te benaderen en hun instemming te vragen.  Ik legde hun het probleem voor en vroeg en kreeg hun medewerking om achteraf in te stemmen met het gebruik van het krediet van 50.000 gulden. Op 24 december 1986 stortte de firma Wagemakers de eerste grond en op 27 december werden door ons onder leiding van Antoon van Rooijen de hoogtelijnen uitgezet voor het Europese gedeelte. Twee dagen later viel de vorst in en koning winter zou blijven heersen tot ver in maart. Het project lag buiten maanden stil. Vanaf half maart werd er weer heel hard gewerkt om op 2 mei officieel en praktisch de eerste bomen en struiken te planten en het Arboretum Oudenbosch voor iedereen zichtbaar te maken. De officiële openingshandeling het planten van de herinneringsboom gebeurde door burgemeester Mangelmans en Jessica van Oosterbosch. Zij was uitgekozen omdat haar geboortedatum van kinderen tot 8 jaar het dichtst bij 2 mei viel. Aansluitend werden met heel veel handjes bomen en struiken uit de categorie Boomplantsoen geplant, deze waren geschonken door Oudenbossche kwekers. Dezelfde dag melden zich nieuwe vrijwilligers waar onder broeder Edgar Ruijs, Joop van Rijsbergen, Frank en Yvonne van Andel.

Lees verder: Het inrichtingsplan van het arboretum Oudenbosch