Samenwerking met Succulenta afd. West-Brabant verlengd

In de afgelopen maanden hebben de besturen van Succulenta afd. West-Brabant en Arboretum Oudenbosch de sinds 2006 bestaande samenwerking herijkt. De afdeling is immers eigenaar en verantwoordelijk voor onderhoud en ontwikkeling van de collectie en het Arboretum voor het onderhoud van de kas. De gesprekken hebben geleid tot een gezamenlijke intentieverklaring waarin de samenwerking voor de komende tien jaren is verzekerd. Verder zijn er afspraken gemaakt over collectiebeheer en in het verlengde daarvan publieksinformatie en educatie. Het Arboretum gaat zich inspannen om de kas zelf te vernieuwen of grootschalig te renoveren.