Project ‘werk in ’t groen’ groot succes

Verrast en geboeid bleken de leerlingen van Prinsentuin College Oudenbosch afgelopen vrijdagmiddag in de tuin van Arboretum Oudenbosch. Het programma dat Arboretum Oudenbosch, Zoontjens Boomprojecten, Blom Hoveniers en de school samen voor hen hadden opgezet, was een overweldigende praktijkles. Leerlingen gingen actief aan de slag en maakten ondertussen kennis met het werk in de groene sector en de grote diversiteit aan banen die daarin is te vinden. Blom Hoveniers en Zoontjens Boomprojecten zetten hun beste beentje voor en pakten uit met veel materieel en medewerkers. Naast een presentatie over wat er al niet komt kijken bij diverse projecten boomverzorging konden leerlingen bijvoorbeeld zelf een professionele grasmaaier bedienen of grondwerk doen met een echte shovel. Boeiend vonden ze ook het bedienen van een hoogwerker en de techniek van het boomklimmen. Er was zelfs een Sonic Tomograph te bewonderen, een apparaat dat het binnenste van een boom doormeet op basis van geluidsgolven. Dat maakte de vrijdagmiddag tot één prikkelende praktijkervaring waar bij aanvang geen enkele leerling op had gerekend. Zo werd de eerste editie van het project ‘werk in ’t groen’, een samenwerking van Prinsentuin, Arboretum, Blom en Zoontjes, tot een succes.  Met het project willen partijen leerlingen beter kwalificeren door onderwijs en de bedrijfspraktijk te koppelen en tegelijkertijd bijdragen aan de loopbaanoriëntatie van leerlingen. Natuurlijk is er het belang dat meer jongeren kiezen voor een groene opleiding of voor werk in de groene sector. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze dat wel willen, maar dat ze niet goed weten welke banen er in de sector zijn. Vrijdagmiddag hebben ze gezien dat het echt niet alleen gaat om schoffelen en harken. Er is een scala aan interessante en mooie functies die bijdragen aan het in standhouden van de bomen- en plantenwereld. Als dit project leerlingen op het spoor zet om te kiezen voor een baan of voor een vervolgopleiding in de groeiende, groene sector zou dat mooi zijn. Dit bezoek aan het Arboretum heeft ze in elk geval op een leerzame manier in aanraking gebracht met de wereld van bomen en planten die hier is te vinden. En wie weet, levert dit vroeg of laat nog eens op dat iemand zich hier in het Arboretum meldt als vrijwilliger.