Project 'werk in 't groen'

Op ons initiatief is een samenwerkingsproject onderwijs-arboretum- bedrijfsleven opgezet. Samen met Prinstuin college Oudenbosch, Blom Hoveniers en Zoontjens Boomprojecten willen we jongeren een beeld geven van de positie en de ontwikkeling van de groene sector. We laten zien hoe mooi het is om je opleiding in richting voort te zetten om vroeg of laat in deze omgeving te werken. Daarbij wijzen we op het groeiende belang van duurzaamheid en respect voor de groene omgeving. Sowieso draagt de koppeling tussen onderwijs en bedrijfspraktijk zeer bij aan de kwalificatie van leerlingen. En wie weet houden de samenwerkende partijen er vroeg of laat nog een vrijwillig(st)er of medewerk(st)er aan over. Op 21 juni tussen 13.00-16.00 uur voeren we het programma voor de eerst maal uit. Inmiddels is ook contact met MBO Prinsentuin in Breda die ook interesse toont.