Open monumenten klassen dag voor groep 8 de schittering

Open monumenten klassen dag

Thema ‘levend erfgoed’

We ontvangen groep 8 van basisschool De Schittering