Doel

 1. Economisch, overleven

 • Het veiligstellen van de continuïteit van de stichting en de tuin.
 • Het handhaven van een adequaat niveau van het onderhoud van de tuin en waar mogelijk de kwaliteiten van de tuin verder ontwikkelen.  
 • Het voeren van een duurzaam financieel beleid zonder winstoogmerk en zonder het aangaan van leningen en wel met het opbouwen van een gezonde reserve voor het opvangen van verliezen en het doen van investeringen. 
 • Het leveren van een actieve bijdrage aan de toeristische aantrekkelijkheid van het historisch centrum van Oudenbosch en in het verlengde daarvan van de gemeente Halderberge en de regio West-Brabant.

 

 1. Recreatief, beleven

 • Het openstellen van de tuin voor bezoekers die daar rust, stilte, inspiratie, reflectie, bewondering of een specifieke eigen beleving vinden. 
 • Het bieden van mogelijkheden aan de amateuristische kunstbeoefenaars voor exposities of het opdoen van inspiratie. 
 • Het opzetten en uitvoeren van recreatieve/educatieve activiteiten in relatie tot de tuin voor de jeugd tot en met twaalf jaar 
 • Het bieden van diverse mogelijkheden tot actieve vrijetijdsbesteding.  

 

 1. Educatief, leren

 • De tuin voor jong en oud presenteren als kenniscentrum van horticultuur.
 • Het wekken van interesse voor bomen en planten en de bezoeker bewust maken van het belang van biodiversiteit.
 • Het aanbieden van rondleidingen met begeleiding door een gids.
 • Het opzetten en uitvoeren van educatieve activiteiten.
 • Het leggen en onderhouden van relaties met instellingen die opleiden voor de sector natuur en milieu.

 

 1. Wetenschap, onderzoek, verzamelen 

 • Het verzamelen en documenteren van bomen en planten met prioriteit voor de verzameling Aesculus.
 • Het ontsluiten van de collectie voor het publiek.
 • Het openstellen en beschikbaar houden van de collectie voor onderzoek door wetenschappers. 

 

In het meerjarenbeleidsplan 2019-2028 worden deze doelen nader uitgewerkt.