Geschiedenis

Geschiedenis

Botanische tuin Arboretum Oudenbosch begint zijn rijke historie in 1835 toen de Latijnse school zich hier aan de Markt vestigde. In 1840 volgenden de Broeders van St. Louis en in 1875 de paters Jezuïeten. Er ontwikkelde zich een rijk religieus leven tot aan de zestiger jaren in de vorige eeuw. In 1964 kwam het hele gebied in handen van de broeders van St. Louis. Door de vele uittredingen en geringe intredes in de decennia daarna, werd de kloostergemeenschap snel kleiner. Vanaf 1983 zijn de broeders van St. Louis successievelijk gebouwen en grondgebied gaan afstoten. Met die eerste transactie in 1983 kwam een groot deel van het huidige arboretum in handen van de gemeente, te weten de grotendeels verlopen moes- en groentetuin. Medio jaren ’90 werden daar de Paterstuin en de Broedertuin, beide siertuinen, aan toegevoegd. Sinds enige jaren is op de begraafplaats na, alle religieus erfgoed nu in seculier eigendom. Sinds 2018 hebben alle gebouwen een nieuwe, particuliere of openbare functie, al zijn die bouwkundig nog niet volledig gerealiseerd. Lees verder