Bedrijven

Bedrijven als Sponsors

Het Arboretum is voor z'n verdere ontwikkeling volledig aangewezen op de eigen financiële draagkracht, omdat het slechts in beperkte mate een exploitatiesubsidie van de gemeente Halderberge ontvangt, die niet voldoende is om de exploitatiekosten te bestrijden. Voor investeringen dient het Arboretum zelf alle financiële middelen te verwerven. Een belangrijke bron hiervoor zijn de sponsors van de tuin. Alle sponsors ontvangen een jaarkaart met recht op gratis toegang tot het Arboretum en twee maal per jaar het door ons uitgegeven blad Aesculus. 

De volgende sponsormogelijkheden hebben wij te bieden: 

Bomenfonds

Met de middelen uit dit fonds worden bomen en planten aangeschaft, voor zover de tuin die niet via schenkingen ter beschikking krijgt .Sponsors kunnen dit fonds doneren met bijdragen van € 25,- per jaar of een veelvoud van dit bedrag. 

Vijverfonds

Met de middelen uit dit fonds worden de investeringen zoals de aanleg van paden, de aanleg van een leidingennet, gebouwen enz. bekostigd. Sponsors kunnen dit fonds doneren met bijdragen van € 25,- per jaar of een veelvoud van dit bedrag. Symbolisch wordt dan een gedeelte van de vijver verkregen. 

Reclamebordjes

 Zowel de sponsors van het bomenfonds als die van het vijverfonds bieden wij de mogelijkheid gebruik te maken van het reclamebord op het informatiepaneel gedurende de periode dat de tuin financieel wordt ondersteund. Op de borden van 12 cm. x 30 cm. is plaats voor de naam en het product of dienst. De kosten hiervan bedragen eenmalig € 50,-.

Sponsoring van paden

Uit de middelen die hiermee worden verkregen worden eveneens de investeringen bekostigd. Voor een vergoeding van € 250,- per jaar krijgt het pad de naam van de sponsors. Ook is het mogelijk om een plein te sponsoren voor een bedrag van € 500,- per jaar. De naam van de sponsor word vermeld op een bord bij het pad resp. plein , evenals op het informatiepaneel Eenmalige financiële ondersteuning: Ook voor sponsors die niet structureel een financiële bijdrage willen leveren bieden wij mogelijkheden. 

Advertenties

Met advertenties in de Aesculus steunt u ons werk ook. Twee maal per jaar, in Mei en December, wordt de "Aesculus" uitgegeven t.b.v. begunstigers, sponsors en een beperkt aantal andere relaties van het Arboretum Oudenbosch. In dit blad is ruimte voor advertenties. 

De kosten hiervan bedragen per blad:

                                                                                   zwart/wit    full colour    

Advertentie 1/1 A4 omslag achterzijde                                           € 250,-   

Advertentie 1/1 A4 overige binnenpagina's                € 110,-         € 140,-   

Advertentie 1/2 A4 overige binnenpagina's                € 55,-          €  70,-   

Advertentie 1/4 A4 overige binnenpagina's                € 27,-          € 35,-   

Advertentie 1/8 A4 overige binnenpagina's                € 13,50       € 18,-  

Advertentie toegangsbewijs (jaarkaart)      € 100,-

Voor meer informatie over sponsoring

cq. advertenties kunt u contact opnemen met:

De heer W. Rennings, Zouavenlaan 5, 4731 EM Oudenbosch

Tel. 0165-312180

Heb je interesse om sponsor te worden, meld je dan aan via het inschrijfformulier  voor sponsors